Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Koç Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

4 Ekim 2018
Koç Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmiş (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için) ve doktora belgelerini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilan yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu: İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak, seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak, alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doçent kadrosu: Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Profesör kadrosu: Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, ilgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak, doktora programında ders vermiş olmak ve doktora öğrencileri tez danışmanlığı tecrübesine sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan / Kadro Özel Koşullar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Finans 2 Profesör,

2 Doçent,

4 Doktor Öğretim Üyesi

Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için:

Finans alanında uzmanlık sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Finans

alanında doktora tezini tamamlamış veya

15 Ağustos 2019’a kadar tamamlayacak olmak

İşletme – Yönetim/Strateji 1 Doçent ,

2 Doktor Öğretim Üyesi

Doçentlik kadrosu için: Yönetim/Strateji

alanında uzmanlık sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Yönetim/

Strateji alanında doktora tezini tamamlamış

veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

İşletme – Muhasebe 2 Doktor Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Muhasebe

alanında doktora tezini tamamlamış

veya 15 Ağustos 2019’ a kadar

tamamlayacak olmak

İşletme – Pazarlama 2 Doktor Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Pazarlama

alanında doktora tezini tamamlamış veya

15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

İşletme – Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri 1 Profesör Profesörlük kadrosu için: Operasyonel

Yönetim ve Bilgi Sistemleri alanında

uzmanlık sahibi olmak.

Ekonomi 2 Profesör,

2 Doçent,

4 Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

Ekonomi alanında doktora tezini tamamlamış

veya 15 Ağustos 2019’ a

kadar tamamlayacak olmak

Uluslararası İlişkiler 1 Profesör,

1 Doktor Öğretim Üyesi

Profesörlük kadrosu için: Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi, Siyasal Hayat ve Kurumlar

alanlarında uzmanlık sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanlarında

doktora tezini tamamlamış veya 15 Ağustos 2019’ a kadar tamamlayacak olmak

Fen Fakültesi Kimya 1 Profesör
Matematik 1 Doktor Öğretim Üyesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Doktor Öğretim Üyesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1 Profesör,

3 Doçent,

1 Doktor Öğretim Üyesi

Sosyoloji 1 Doçent,

1 Doktor Öğretim Üyesi

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 1 Profesör,

1 Doçent,

1 Doktor Öğretim Üyesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 1 Profesör
Tarih 1 Profesör
Tıp Fakültesi Acil Tıp

Alerji ve İmmunoloji

Anatomi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Bioistatistik

Biyofizik

Biyokimya

Dermatoloji

Endokrinoloji

Farmakoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fizyoloji

Gastroenteroloji

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Halk Sağlığı

Histoloji-Embriyoloji

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Kardiyovasküler Cerrahi

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Medikal Onkoloji

Mikrobiyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Nefroloji

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Patoloji

Pediatri

Pediatrik Cerrahi

Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon

Psikiyatri

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Romatoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Genetik

Tıbbi Mikrobiyoloji

Uroloji

Belirtilen bölümlerin her biri için

toplam 40 Profesör, 40 Doçent,

40 Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler