Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Koç Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

30 Nisan 2019
Koç Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Koç Üniversitesi birimlerine toplam 3 Öğretim Üyesi  alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

FakülteUnvan/KadroÖzel KoşullarSon Başvuru Tarihi
Malzeme Kimyası alanında çalışmak; bor
Fen Fakültesi1 Doktor Öğretim Üyesibileşikleri, bor tabanlı ileri malzemeler ve uygulamaları, proses teknolojisi, toz metalürjisi, nanomalzemeler ve malzeme
tanımlama başta olmak üzere geniş bir
uzmanlık alanına sahip olmak.
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü için :17 Mayıs 2019
İnsani1 DoçentVideo oyunları ekonomi politiği ve
popüler kültür ve politika alanlarında
Bilimler veuzmanlık sahibi olmak.
EdebiyatMedya ve Görsel Sanatlar Bölümü için :
Fakültesi1 DoçentÇocuk kitapları tasarımı ve illüstrasyon alanlarında uzmanlık sahibi olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin
Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent
kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda
belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri
gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

       

Kolay Hobiler