Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
       

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi çeşitli alanlarda 48 öğretim elemanı alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Sıra NoBirimBölümAbdUnvanDrcAdetAçıklama
1Eğitim FakültesiEğitim BilimleriHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiDoktor Öğretim Üyesi31Karşılıklı öğretim tekniğinin ilkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi ve Göçmen Uyum Programı konularında
çalışma yapmış olmak.
2Eğitim FakültesiEğitim BilimleriHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiDoktor Öğretim Üyesi31Dijital öykülemenin derse katılım ile yazılı anlatım ve bilişim teknolojileri kullanım öz yeterliklerine etkisi üzerine çalışma yapmış
olmak.
3Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiDoçent11Eğitimde yetenek yönetimi, okul merkezli
yönetim ve meta-analiz konuları ile ilgili çalışmaları olmak.
4Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDoçent11AB Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programının CIPP Modeline göre değerlendirilmesi ve yabancı dil öğretimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
5Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiProfesör11Fen eğitiminde bilişötesi temelli öğrenme- öğretme yaklaşımları, bilimin doğası, kuantum öğrenme ve teknolojik pedagojik alan bilgisi
konularında çalışmaları olmak.
6Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11İnsan anatomisinde portfolyo, sınav kaygısı, çalışma davranışı, sosyobilimsel konular, kavram yanılgıları ve yapay sinir ağları
konularında çalışmış olmak.
7Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent11Matematik eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve matematiksel düşünme, problem çözme, üstbiliş ve üstün yetenekli öğrenciler
üzerine çalışmaları olmak.
8Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiProfesör11Sosyal bilgiler eğitiminde nedensellik, öğrenme
stratejileri ve okul dışı öğrenme çevreleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
9Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Doçentliğini coğrafya eğitimi alanında almış olmak ve coğrafya okuryazarlığı ve afet bilinci
algısı üzerine çalışmaları olmak.
10Eğitim FakültesiTürkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Kırşehir tarihi üzerine çalışmaları olmak.
11Eğitim FakültesiTürkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler EğitimiDoçent11Doçentliğini tarih eğitimi bilim alanında almış
olup tarih ders kitapları ve programları üzerinde çalışmaları olmak.
12Fen Edebiyat FakültesiFelsefeBilim TarihiDoktor Öğretim Üyesi31Dini Sözcelerin Edimselliği ve İlk Sofilerin Diğer Dinlere Bakışı konularında çalışma yapmış olmak.
13Fen Edebiyat FakültesiTarihEskiçağ TarihiProfesör11Doçentliğini eskiçağ tarihi alanında almış olmak ve orta Kızılırmak havzasının tarih öncesi ve tarihi çağları hakkında çalışmaları
olmak.
14Fen Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve
Fonksiyonlar Teorisi
Profesör11Fonksiyon uzaylarında operatör sınırlılıkları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
15Fen Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiProfesör11Esnek matrisler, karar verme ve yakın-halkalar üzerine çalışmalar yapmış olmak
16Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoktor Öğretim Üyesi11Lineer olmayan Euler denklemleri için entropi kararlı nümeriksel metodlar kullanmak ve şok dalgalarının dağılımının simülasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
17Fen Edebiyat FakültesiFizikAtom ve Moleküler FiziğiDoçent11Bazı moleküllerin, moleküler yapısı ve titreşim spektrumlarının deneysel ve teorik (yoğunluk fonksiyon teorisi hesaplamaları ile) olarak incelenmesi, Hofmann-dadn ve Hofmann-T d tipi bazı konak-konuk ve T d tipi klatratların spektroskopik yapı analizleri konularında çalışmaları olmak.
18İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası HukukProfesör11Kazakistan'ın siyasi sistemi ile ilgili çalışmaları
olmak.
19İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi TarihProfesör11Kıpçak (Kuman) Türkleri ve Varsak Türkmenleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Siyaset ve Sosyal BilimleriDoktor Öğretim
Üyesi
31Harbiye Nazırı Nazım Paşa’nın hayatı ve Mütareke döneminde sansür konularında
çalışmaları olmak.
21İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve
Belagati
Profesör11Arap şiiri ile ilgili yayımlanmış eserleri olmak.
22Mucur Meslek YüksekokuluGörsel-İşitsel Teknikler ve Medya YapımcılığıFotoğrafçılık ve KameramanlıkDoktor Öğretim Üyesi31Magazin dergilerinde tüketim kültürünün oluşumu ile ilgili çalışmaları olmak.
23Mühendislik-Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDoktor Öğretim
Üyesi
31Burulmalı sistemlerin tasarımı ve doğrusal olmayan sismik davranışların analizi
konularında çalışmaları olmak.
24Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamik ve Isı TekniğiDoktor Öğretim Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını makine mühendisliğinde yapmış olmak ve gazifikasyon tekniği ile sentez gazı üretimi konusunda
çalışmış olmak.
25Mühendislik-Mimarlık FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiElektronikDoktor Öğretim Üyesi31Kablosuz vericilerin açılma geçici rejim sinyallerine dayalı RF parmak izleri kullanılarak sınıflandırılması konusunda çalışmaları olmak.
26Mühendislik-Mimarlık FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiElektrik MakineleriDoktor Öğretim Üyesi31Aakustik, fotoakustik etki algılanması için fiberoptik sensör geliştirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
27Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği
Çevre BilimleriDoçent11Baklagillerden Chesneya cinsi üzerinde
sitotaksonomik çalışma yapmış olmak.
28Mühendislik-Mimarlık FakültesiGıda MühendisliğiGıda TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi31Ekstrat ilaveli buzun gökkuşağı alabalığı muhafazası süresince kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
29Mühendislik-Mimarlık FakültesiKimya ve Proses
Mühendisliği
Temel İşlemler ve Termo DinamikDoktor Öğretim
Üyesi
31Yavaş salımlı gübre üretimi ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi konularında
çalışması olmak.
30Mühendislik-Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoktor Öğretim
Üyesi
31Karma sit alanlarında fiziksel ve sosyal katmanlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.
31Mühendislik-Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31Poliamid-6 ve organokil bileşikleri ile elde edilen nanokompozitlerinin zincir uzatımı konularında çalışmaları olmak.
32Mühendislik-Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Doktor Öğretim
Üyesi
31Açısal momentum taşıyan laser ışınlarının nano boyutlu topaklar üzerinde etkileri konusunda
çalışmaları olmak.
33Neşet Ertaş Güzel Sanatlar FakültesiMüzikMüzikDoktor Öğretim
Üyesi
21Keman eğitiminde öğrenme stratejilerinin kullanımı ve keman performansı üzerine
çalışmaları olmak.
34Neşet Ertaş Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk El SanatlarıHalı Kilim ve Eski Türk KumaşlarıDoçent21Doçentlik unvanını Geleneksel Türk Sanatları Bilim Alanından almış olmak ve halı veya düz dokumalar ile el sanatları alanında yayın yapmış olmak.
35Sağlık Hizmetleri MYOTerapi ve RehabilitasyonFizyoterapiDoktor Öğretim
Üyesi
31Aktinobakteri sistematiği alanında doktora yapmış olup, bu alanda çalışmaları olmak.
36Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikDoktor Öğretim Üyesi31Deney hayvanlarında indazol türevlerinin selenyum, vitaminler ve antioksidan enzimler üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
37Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriDoktor Öğretim Üyesi31Balıkçıl türlerin biyoekolojisi ve dağılım haritaları konusunda çalışma yapmış olmak.
38Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriDoktor Öğretim Üyesi31Mikro gözenekli polimerler, membran yapıları ve ayırma uygulamalarında kullanımları üzerinde çalışmaları olmak.
39Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve Tekniklerİlk ve Acil YardımDoktor Öğretim Üyesi31Biyolojik aktivite özelliği sergileyen sülfonilhidrazid grupları içeren schiff bazları ve metal kompleksleri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
40Sağlık YüksekokuluÇocuk GelişimiÇocuk GelişimiDoktor Öğretim Üyesi31Avrupa Katolik eğitim kurumlarında okul öncesi din eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.
41Sosyal Bilimler Meslek Y.O.Finans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDoktor Öğretim Üyesi41İşletme alanında doktora yapmış olmak ve otantik liderlik ve sanal kaytarma ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
42Teknik Bilimleri Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi31Doktorasını elektrik eğitimi alanında almış olmak ve güç sistemlerinde gerilim kararlılığı optimizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
43Teknik Bilimleri Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi31Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve Mühendislik tasarım süreci ve bulanık mantık ve yapay sinir ağları konusunda çalışma yapmış olmak.
44Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör11Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası olmak, eğitici eğitimi ve iyi klinik uygulamaları eğitimi almış olmak.
45Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarProfesör11Psoriazis ve benzeri dermatozların göz tutulumu ile ilgili çalışmaları olmak ve pediatrik dermatoloji ve dermoskopi konusunda yayınları olmak.
46Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDoçent11Rekurren aftoz stomatitte Th sitokinleri ve alfa enolaz ile ilgili çalışması olmak.
47Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikProfesör11Bazı moleküllerin kanser tedavisinde kullanılması, spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel
özellikleri konularında çalışmaları olmak.
48Ziraat FakültesiPeyzaj MimarlığıBitki Materyali ve YetiştiriciliğiDoktor Öğretim Üyesi31Doğu Akdeniz bölgesi sulak alanlardaki toprakların özellikleri, verimlilik düzeyleri ve sorunları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe
• Özgeçmiş
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Askerlik durum belgesi
• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri,
yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

 İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

 Doçent kadrolarına müracaat eden adayların ” Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

 Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

 %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 24 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler