Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Kırıkkale Üniversitesine Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır

Kırıkkale Üniversitesine Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır
       

Kırıkkale Üniversitesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

 

Detaylar şu şekilde;

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin aşağıda belirtilen programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Kontenjan Toplam
Resim Bölümü Öğrenci Kontenjanı 27 30
Resim Bölümü Engelli Öğrenci Kontenjanı* 3
Müzik Bölümü Öğrenci Kontenjanı 31 35
Müzik Bölümü Engelli Öğrenci Kontenjanı* 4

*Engelli aday kontenjanları her bölüm kontenjanının %10’u kadardır. (08/02/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden 75850160-199-E.11624 sayılı yazı. (Bkz. https://engelsiz.yok.gov.tr/Documents/Kararlar/engelli_kontenjan_karari.pdf)

 1. Başvuru Şartları:
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • 2019-YKS sınavına girmiş olmak.
 • 2019-YKS Sınavı TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanından tüm lise mezunları için en az 150.000 veya daha fazla puanı almış olmak.*

* 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanını 2019-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2019-YKS’ye başvuru yapmış̧ olmaları zorunludur. (Bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kilavuz_11022019.pdf)
(https://www.osym.gov.tr/TR,16799/200-ve-uzeri-2018-tyt-sinav-puaninin-2019-yksde-kullanilmasi-20062019.html)

 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
2. Başvuru Tarihleri:
29-30-31 Temmuz ve 01-02 Ağustos 2019 (İlk gün saat 08:30’dan, son gün saat 17:30’a kadar)
3. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Tarihleri ve Yeri
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı 20 Ağustos 2019 tarihinde K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda (Eğitim Fakültesi binası arkası) yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında yayınlanacak Sınav Kılavuzunda yer alacaktır.
Resim Bölümü Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı 21 Ağustos 2019 tarihinde K.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında yayınlanacak Sınav Kılavuzunda yer alacaktır.
4. Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Tarihleri ve Yeri
Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde K.Ü. Kültür Merkezi Mavi Salon’da yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında yayınlanacak Sınav Kılavuzunda yer alacaktır.
Müzik Bölümü Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı 21 Ağustos 2019 tarihinde K.Ü. Kültür Merkezi Mavi Salon’da yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında yayınlanacak Sınav Kılavuzunda yer alacaktır.
5. Başvuru Şekli:
 • Adaylar; başvuru tarihlerinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://kku.edu.tr/Anasayfa) “Duyurular” alanında yer alan “Özel Yetenek Sınavı Başvurusu” sekmesine tıklayarak, başvuru yapacakları program üzerinden elektronik olarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.
 • Elektronik başvurularda aşağıda istenen belgeler taranarak sisteme eklenecektir. Başvuru sonrasında adayların başvurularda belirttikleri e-posta adreslerine “Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren e-posta gönderilecektir. E-posta alan adaylar başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarının kabul edildiğini, reddedildiğini veya hatalı olup olmadığını öğrenebileceklerdir.
 • Başvuru işlemini başarı ile tamamlayarak başvurusu onaylanan ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 19 Ağustos 2019 tarihinde Üniversitemiz internet sayfasından (https://kku.edu.tr/Anasayfa) ilan edilecektir.
 • Yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar, başarılı sayılsalar bile değerlendirme dışı tutulacaklardır.
6. Başvurularda Otomasyona Eklenmesi Gereken Belgeler:
 • Vesikalık Fotoğraf (vesikalık olmayan veya adayın yüzünün seçilemediği fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)
 • YKS Belgesi (YKS sonuç belgesi adayın fotoğrafı ve TYT puanı net bir şekilde gözükecek biçimde yüklenecektir.)
 • Engelli Raporu (Engelli adayların engellerini belirten raporlarını okunaklı bir biçimde yüklemeleri gerekmektedir.)
7. Adayların Sınav Girişinde Yanlarında Bulundurması Zorunlu Belgeler:
 • Fotoğraflı Başvuru ve Giriş Belgesi (Başvuru Sisteminden alınacaktır. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktıları kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport.
 • “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Engelli adayların engellerini belirten raporlarını sınav günü yanlarında getirmeleri zorunludur.)
 • Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, Özel Yetenek Sınavına alınmayacaklardır.
8. Başvuruların Fazla Olması Durumunda:
 • Sınav Üst Komisyonu kararıyla, Müzik ve Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı tarihleri uzatılıp, oturumları artırılabilecektir. Başvuruların bittiği tarihten itibaren Üniversitemiz internet sayfasından (https://kku.edu.tr/Anasayfa) ilan edilecektir.
       

Kolay Hobiler