Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak
       

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak.

 

Detaylar şu şekilde;

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,
 2. 2019 TYT sınavına girmiş olmak. (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT dönüştürülmüş puanı işleme alınacaktır).
 3. Spor Bilimleri Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına müracaat edebilmek için, en az aşağıdaki TYT Puanlarına sahip olmak.
  1. Milli sporcular için Milli Sporcu belgesine sahip olmak.
  2. Engelli branşlarda Milli Sporcu belgesine sahip olan adaylar, engelliler için ayrılan kontenjanlara başvurmak zorundadırlar.

  Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.

  *Not: Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak müracaatlarını yapan engelli adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilecektir. Özel Yetenek sınavında engelli adaylar için başarılı olma alt sınırı 100 tam puan üzerinden 50 puandır.

  1. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama işlemleri 2019 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.
  2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

  Başvurular, 30 Temmuz- 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında ve mesai saatleri (09:00-17:00) içerisinde, Spor Bilimleri Fakültesi’nde (Kırıkkale Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Yahşihan-Kırıkkale) şahsen ya da noter tasdikli vekalet verilen kişi tarafından yapılacaktır. Posta ya da faks yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  1. ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ

  Özel Yetenek Sınavları 6-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimler Fakültesi Spor Salonunda, engelli adayların sınavları ise 09 Ağustos 2019 Cuma günü saat 11:00’da Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. https://goo.gl/maps/f7axf2jVDufUTQeC7

  Sınavlar ile ilgili detaylı açıklamalar, Üniversitemizin internet sayfasında (www.kku.edu.tr) yayınlanacak olan Sınav Kılavuz Kitapçığında yer alacaktır.

  1. ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. Kayıt-Kabul formu (Sınav Kılavuz Kitapçığı ile birlikte duyurulacak olan “Kayıt Kabul Formu” elektronik ortamda doldurularak, ön kayıt sırasında görevli personele teslim edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir).
  2. Geçici sınav giriş belgesi (Sınav Kılavuz Kitapçığı ile birlikte duyurulacak olan “Geçici Sınav Giriş Belgesi” elektronik ortamda doldurularak, ön kayıt sırasında görevli personele teslim edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir).
  3. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi,
  4. 2019–TYT Sınav Sonuç Belgesi. (Mevcut olmadığında ön kayıt sırasında ÖSYM internet sayfasından çıktı alınarak onaylanacaktır).
  5. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavımıza başvuracak adayların 2018-TYT dönüştürülmüş puanını gösteren belge.
  6. Spor alan-Kol mezunlarının, mezuniyet tarihlerini de gösteren belgenin aslı ya da noter onaylı sureti. (Belgeler, okul müdürlüğünce de onaylanmış olabilir).
  7. Engelli Adaylar da dahil olmak üzere tüm adaylar için “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli Sağlık Raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan onaylı).
  8. Milli sporcu belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
  9. Engelli spor branşlarında alınan milli sporcu belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
  10. 18 yaşından küçük olan adayların ön kayıt işlemleri, velileri ya da velilerinin noter tasdikli vekalet verdiği kişiler tarafından yapılabilir.
  11. 2 adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  12. İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt kabul edilmeyecektir. Kayıt sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ile karşılaştırılacaktır. Adayların girdiği bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış beyan durumunda ön kayıtın iptal edilmesi ve gerekli tüm yasal işlem hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. ÖSYM’den alınan bilgiler adayın beyan ettiği bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra eksik veya hatalı bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında elektronik posta gönderilecektir. Bilgilerin örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacaktır (internet sayfasından duyurulacaktır). Adayın itirazını belgeleyememesi durumunda ÖSYM bilgileri dikkate alınacaktır.
  13. ADAYLARIN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMALARI

  GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport.
  2. Geçici sınav giriş belgesi (Önkayıt sırasında verilecektir).

  ÖNEMLİ NOT:

  Sınav kılavuzu sınav öncesinde üniversitemiz internet sayfasında (www.kku.edu.tr) yayımlanacaktır

       

Kolay Hobiler