Akademik İlanlar

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI PROF YRD. DOÇ AÇIKLAMALAR
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Geometri 1 Tanjant demetler ve vektör demetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Bölümü
Anorganik Kimya 1 Moleküler alaşımlar ve kompleksleri, ferrosenil türevlerinin biyolojik aktiviteleri, borik asitli bileşikler, radikal polimerizasyon konularında çalışmaları olmak.
Biyoloji Bölümü
Genel Biyoloji 1 Kanser sitolojisinde ve kanserde Glutatyon-S-Transferaz enzimleri üzerine çalışmış olmak.
Zooloji 1 Memeli sistematiği ve memeli sitogentiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bölümü
Hukuk Bilimleri 1
Ekonometri Bölümü
İstatistik 1 Doktorasını İstatistik Alanında yapmış olmak ve Doçentliğini Nicel Karar Yöntemlerinden almış olmak.
Ekonometri 1 İnovasyon ve İktisadi büyüme konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji 1 Diabetik retinopatili hastalarda difüzyon ağırlıklı görüntülemede normal görünümlü optik sinir başı değişiklikleri konularında çalışma yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Gestasyonel diyabetin erken gebelikte taranması ve tanısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik 1 Kanserli hücre kültüründe gen susturma konusunda çalışma yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 1 Vizyohaptic sistem entegre edilmiş diş hekimliği eğitim similatörleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Pedodonti 1 Çocuklarda pasif sigara içicilik ve periodontal sağlık ile Bruksizm ve TME ilişkileri konularında çalışma yapmış olmak.
Ortodonti 1 Hızlı Üst Çene genişletmesi ve ağız kokusu ilişkisi üzerine çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi 1 Eğitim Fakültesi mezunu olup, yoğun madde fiziği ve fen eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi 1 Yüksek lisans ve doktorasını okul öncesi eğitimi alanında yapmak ve okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki yatkınlık gelişimleri üzerine çalışmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1 Doktora çalışmasını spor alışkanlıkları konusunda yapmış olmak.
FATMA ŞENSES SOS. BİL. M.Y.O.
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi 1 Matematik ve İstatistik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM 11 6

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu