Akademik Personel | 01 Ekim 2020, Perşembe

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Kasım 2017
Kırıkkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI DOÇENT AÇIKLAMALAR
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Aktüerya Bölümü
Aktüerya 1 Kesikli zamanlı risk modelinde hasar oluşumlarının homojen olmama durumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Bölümü
Zooloji 1 Türkiye yaban tavşanları üzerine sistematik ve biyoekolojik çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 1 Kedi ve köpeklerde Anti-Müllerian Hormon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Çocuk İmmünolojisi ve Allerjisi alanında Doçent olmak, kronik ürtiker üzerine çalışmalar yapmış olmak
İç Hastalıkları 1 Elastografi ve troid nodülleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları 1 Kadınlarda obezitenin koroid kalınlığına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Göğüs Cerrahisi 1 Torakal sempatektomi ve göğüs duvarı tümörleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. 1 DMSO ve metotreksatın otolog yağ greftlerinin yaşamına etkisi, alt dudak kanserlerinde Fujimori Gate Flep ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Özel Hukuk Bölümü
Ticaret Hukuku 1 —–
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi 1 Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak ve ebeveyn-çocuketkileşimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Hemşirelik Bölümü
Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doçent unvanı almış olmak ve doğum eylemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi 1 Mantık felsefesinde diyalektik ve klasik mantık üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM 12

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.