Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Nisan 2017
Kırıkkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI PROF. DOÇ. AÇIKLAMALAR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 1 Plateletten zengin fibrin uygulamalarının periferal sinir yaralanmaları ve rejenerasyonu üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi 1 Francis Bacon ve Giambattista Vico üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Bölümü
Analitik Kimya 1 Kromatografi ve Mikroekstraksiyon konularında çalışmış olmak.
Matematik Bölümü
Geometri 1 Hiperyüzeylerin ikinci dereceden tanjant demetlere taşınması üzerine çalışmış olmak.
Topoloji 1 Sabit nokta teori alanında çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Mali Hukuk 1
İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi 1 İstihdam ve diğer makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman 1 Denetim alanında çalışmalar yapmış olmak.
Maliye Bölümü
Mali Hukuk 1 Vergi etiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Maliye Teorisi 1 Sağlık ekonomisi ve vergi psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik 1 Doku Mühendisliği, Kanser Terapi ve Nanoteknoloji alanlarında çalışmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Tesisleri 1 Termik ve hidrolik santrallerde yük-frekans kontrolü ile yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi 1 S.epidermidis ve S.aureus’un normal, kompozit ve hafif ağırlıklı polipropilen greftlere aderansı ile ilgili elektron mikroskobik çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 Psikiyatrik hastalıklarla ilişkili görüntüleme üzerine çalışmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 1 Gıdalarda patojen bakterilerin biyokontrolünde bakteriyofaj kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik İç Hastalıkları 1
TOPLAM 10 6

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler