Akademik İlanlarManşet Haber

Kırıkkale Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi İlanı

Kırıkkale Üniversitesi 14 Yardımcı Doçent, 5 Doçent, 5 de Profesör olmak üzere çeşitli fakülte ve bilim dallarına öğretim üyesi alacaktır. İlan metni şu şekildedir:

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayları;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI Prof Doç Yrd. Doç. AÇIKLAMALAR
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik

1

Yaklaşımlar teorisi ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İstatistik Bölümü
Uygulamalı İstatistik

1

Eşlenikler ve aktüeryal risk modellemesi üzerine doktora yapmış olmak.
Aktüerya Bilimleri Bölümü

1

Genelleştirilmiş hiperbolik dağılımlara dayalı diskriminant analizi üzerine doktora yapmış olmak.
Aktüerya Bilimleri Bölümü

1

Homojen olmayan hasar oluşumlarına dayalı kesikli zamanlı risk modeli üzerine doktora yapmış olmak.
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi

1

Osmanlı teşrifat usullerinde hediyeleşme üzerine doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü

1

Üretim ve hizmet sistemleri, simülasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yöneylem Araştırması

1

Kuyruk modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Restoratif Diş Tedavisi

1

Mental retarde bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda çalışmaları olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

Türk siyasal hayatı alanında çalışmış olmak.
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman

1

Muhasebe alanında çalışmış olmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih

1

Orta Asya ile ilgili konularda çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak ve kayın ve kavaktan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

Mobilya dekorasyonu eğitimi konusunda doktora yapmış olmak ve yangına dayanıklı yonga levhalar üzerinde çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmak. Öğretim üyeliği tecrübesine sahip olup, ulseratif kolit ve poşit konusunda çalışma yapmış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Skuamöz hücreli karsinomada imünhistokimyasal çalışma yapmış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Küçük yaştaki hastalarda risperidon monoterapisi ve metabolik etkileri konusunda çalışmış olmak.
Halk Sağlığı

1

Tıp doktoru olmak, iş sağlığı alanında doktora yapmış olmak
Kardiyoloji

1

Hipertansif hastalarda moxonidinin adiponektin üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

1

VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Böl.
Histoloji ve Embriyoloji

1

Kıkırdak Histolojisi ve kondrosit hücre kültürü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Parazitoloji

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, simulium türleri üzerine doktora yapmış olmak.
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ördek, broiler ve güvercin üzerine çalışmalar yapmış olmak.
KESKİN M.Y.O.
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik

1

Doktorasını kuaterniyonlar ve kuaterniyonik fonksiyonların uygulamaları konusunda yapmış olmak.
TOPLAM

5

5

14

 

 

Editörün Haber Önerisi: Profesörlük Üzerine Bazı Sorular ve Cevapları 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu