Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Kırıkkale Üniversitesi 13 Akademik Personel Alımı Yapacak

20 Haziran 2019
Kırıkkale Üniversitesi 13 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Kırıkkale Üniversitesi çeşitli alanlarda 13 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BÖLÜM/ANABİLİM DALIPROF.DOÇ.Dr. Öğr.
Üyesi
AÇIKLAMALAR
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi1Uzmanlığını ve Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak. Koroner Arter hastalığında mikroRNA’ların rolü ve çeşitli gen polimorfizmleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak. Atlas kırıkları ve servikal travmalarda cerrahi tedavi yöntemleri hakkında
çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları1Yandal Uzmanlığını Nefroloji, Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak. Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistül kalsifikasyonu konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1Yandal Uzmanlığını Çocuk Nörolojisi, Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Beyaz Cevher Hastalıkları
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1Yandal Uzmanlığını ve Doçentliğini Çocuk Nefroloji alanında almış olmak. Özgül idrar belirteçlerinin erken böbrek hasarı tespitindeki önemi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi1Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında yapmış olmak. Finansal Okuryazarlık, Sayma ve Aritmetik İşlemler konularında çalışmalar yapmış
olmak,
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Fizikokimya1Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Hidrojel, metal oksit partikül ve memeli biyoindikatör ile çevre kirliliği konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği1Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak. Termal döngü ve ön- zorlanmanın martensitik dönüşümler üzerine etkisi ile etkin alan teorisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi1Doktora derecesini ve Doçentliğini İslam Tarihi alanında almış olmak. Osmanlının son dönem dini kurumları ve tarihçileri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
İslam Sanatları ve Dini Musiki1İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans, doktora ve
doçentlik unvanını almış olmak.
Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı1İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanını
almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları1Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Kamu Yönetimi, Doçentliğini ise Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında
almış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bitki Materyali1Doktorasını Peyzaj Mimarlığı alanında yapmış olmak. Türk Kültürünün Bahçe Sanatı üzerine
etkileri konusunda çalışmış olmak.
TOPLAM445

 

İlanın detayları şu şekilde;

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlan detayları, Üniversitemizin www.kku.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.

       

Kolay Hobiler