Akademik Personel | 25 Temmuz 2021, Pazar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

29 Kasım 2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Fakülte/Yüksekokul Bölümü Anabilim

Dalı/Program

Unvanı Derece Adet Açıklama
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik

Esasları

Prof. 1 1 İlgili Alanda Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.
Matematik Matematik Doç. 1 1 İlgili Alanda Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi 2 1 İlgili Alanda Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 3 1 Türk Halk Edebiyatı alanında Doktora Yapmış Olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik

Pr.

Doç. 1 1 İlgili Alanda Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal

Bilgiler

Öğretmenliği

Yrd. Doç. 4 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe

Eğitimi

Yrd. Doç. 4 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Yrd. Doç. 4 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
       

Kolay Hobiler