Akademik Personel | 06 Temmuz 2021, Salı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Personel Alacak

12 Aralık 2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Not 2: İlan 12/12/2016 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Fakülte Bölümü Anabilim

Dalı

Unvanı Derece Adet Açıklama
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik

Eğitimi

Yrd. Doç. 4 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doç. 4 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doç. 5 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yrd. Doç. 4 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.
       

Kolay Hobiler