Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Nisan 2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1 – Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 – Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Not 2: Atanmaya hak kazanan adayların belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Fakülte Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Prof. 1 1 Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçentlik belgesine sahip olup, Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doç. 1 1 İlgili alanda Doçentlik belgesine sahip olup, Türkiye’de Eğitim Reformu üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yrd.  Doç. 3 1 İlgili alanda Doktora yapmış olup, Makine Öğrenme Yöntemleri üzerine çalışması bulunmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yrd. Doç. 4 1 İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doç. 1 1 İlgili alanda Doçentlik belgesine sahip olup, Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yrd. Doç. 4 1 İlgili alanda Doktora yapmış olup, 16.yy Klasik Türk Şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler