Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Alımı İş İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Alımı İş İlanı
       

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yayımlanan sürekli işçi alımı iş ilanına göre İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığı ile toplamda 25 kişiye istihdam sağlanacak. Kilis 7 Aralık Üniversitesi sürekli işçi alımı iş ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Kilis 7 Aralık Üniversitesi sürekli işçi alımı iş ilanı ile ilgili detaylar:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞ İLANI

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığı ile 13 temizlik görevlisi ve 12 güvenlik görevlisi olmak üzere 25 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
• İlköğretim veya orta öğretim mezunu olmak,
• 18 – 35 yaş arasında olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
• Ön lisans mezunu olmak.
• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
• 18 – 35 yaş arasında olmak,

KURA TARİHİ VE YERİ
17/10/2019 tarihinde saat 09.00’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsünde bulunan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ
Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (www.kilis.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR
1 – İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2 – Her aday, İŞKUR’da (Türkiye İş Kurumu) yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.
3 – Talepler Kilis Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Kilis’te ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.kilis.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.
4 – Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5 – Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
6 – Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
7 – Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

       

Kolay Hobiler