Akademik Personel | 22 Mayıs 2018, Salı

Katip Çelebi – Newton İkili İşbirliği Fonu Araştırma Çağrısı

Katip Çelebi – Newton İkili İşbirliği Fonu Araştırma Çağrısı
       

British Council-TÜBİTAK

Katip Çelebi Newton İkili İşbirliği Çağrısı 

17 Ağustos – 31 Ekim 2016

Bu program, Araştırmacı Bağlantıları programını tamamlayıcı niteliktedir. British Council-TÜBİTAK İklili İşbirliği Programı ile bireysel araştırmacıların ötesinde, daha sürdürülebilir araştırma ortaklıkları kurulması için olanak sağlanmaktadır. Programın amacı, İngiltere ve Türkiye arasında, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan ilgili olan konularda, araştırma ve yenilik paylaşımına dayanan işbirlikleri kurulmasıdır.

Fondan yararlanabilmek için önerilen çalışmalarının, ülkelerin ekonomik kalkınmalarına ve toplumsal refaha katkıda bulunabilecek araştırmalar içerecek şekilde ‘kalkınma” ile alakalı olması gerekmektedir. Başvurularda, araştırmanın makul bir zaman dilimi içerisinde (3-15 yıl) toplumlar üzerinde nasıl olumlu etkiler oluşturacağının açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

Tüm Güncel Burs Fırsatları

Alınmakta olan basvurular için iki kuruluş tarafından belirlenen ortak araştırma alanları şu şekildedir:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

Enerji Verimliliği Teknolojileri

Sağlık Teknolojileri

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler

Eğitim: Öğretmen Eğitimi ve Ögrenme Sonuçları

Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları

Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri

Çevre Yönetimi ve Politikası

Başvuru Prosedürü

Türkiye ve Birleşik Krallık’taki işbirliği tarafı araştırmacılarının http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki ortak başvuru formunu 31 Ekim 2016 tarihine kadar birlikte doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Kasım 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK, ARBİSOpens in a new tab or window. sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir. Bu nedenle başvuru formunu ve (hem Türkiye’deki hem de Birleşik Krallık’taki araştırmacılar için) istenilen ek belgeleri Türkiye’deki araştırmacının sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bununla beraber, Birleşik Krallık araştırmacılarının da sisteme girip işlem yapabilmeleri için gereken altyapı çalışmaları sürdürülmektedir ve tamamlandığında TÜBİTAK ana sayfasından ilan edilecektir.

Not: Bu sayfanın alt kısmında bulunan Başvuru Bilgileri dokümanını indirin ve tümünü dikkatlice okuyun. Aşağıdaki dökümanların başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir (Tüm belgelerin şablonları elektronik başvuru sisteminden de indirilebilir). Bu liste sadece kontrol amaçlıdır, lütfen başvuru rehberini dikkatle inceleyiniz.

1.İngilizce Özgeçmiş (Hem Türkiye’deki, hem Birleşik Kralık’taki araştırmacı için)  (Şablon bulunmamaktadır)

2.Bütçe Formu (Şablonu aşağıdan indiriniz- Birleşik Krallık’taki araştırmacılar için)

3.Kurumda yetkili bir kişi  (Dekan, bölüm başkanı ya da yetkili diğer kişiler) tarafından onaylanan destek mektubu (Şablon bulunmamaktadır)

4.Eğer projede ana yürütücüler dışında farklı ortaklar varsa bu kurumlara ilişkin ek bilgi (Şablon bulunmamaktadır)

5.Veri Kullanımı İzin Formu (Şablon aşağıdan indiriniz- Birleşik Krallık araştırmacılar için)

6.Projenin sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkısını gösteren form (Şablonu aşağıdan indiriniz- Birleşik Krallık araştırmacılar için)

7.Etik İzin Formu (Şablonu aşağıdan indiriniz- Birleşik Krallık araştırmacılar için)

8.Panel Seçimi Formu (Şablonu aşağıdan indiriniz- Birleşik Krallık araştırmacılar için)

Sorularınızı newtonfund@britishcouncil.org.tr ve uidb@tubitak.gov.tr adreslerine iletebilirsiniz.

       

BENZER HABERLER