Akademik Personel | 25 Haziran 2021, Cuma

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Resim bulunamadı
       

İlanın metni şu şekildedir:

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVANI DER ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Çevre ve Geri Dönüşüm Üzerine Çalışmış Olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fizik Eğitimi Alanında Çalışmış Olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Termal Analizler Üzerine Doktora Yapmış Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Yardımcı Doçent 3 1 Fiziki Coğrafya alanında Doktora Yapmış Olmak.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yardımcı Doçent 3 1 Kırgız Türk Lehçesi Folklorik Dili Üzerine Doktora Yapmış Olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Köpürebilir Malzemelerin Birleştirilmesi ve KöpürülebilirliğiÜzerine Doktora Yapmış Olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent

3

1

Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yardımcı Doçent

5

1

 

       

Kolay Hobiler