Akademik Personel | 18 Ekim 2019, Cuma

Kastamonu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Mayıs 2018
Kastamonu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 TRX Antrenman

Metodları üzerine

doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1 Pedagojik Oryantasyon

için Öğretim

Yaklaşımları üzerine

doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Açık Eğitim Kaynakları

üzerine doktora yapmış

olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM

BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Öğretmen Yetiştirme

Programları için kalite

standartları belirlenmesi

üzerine doktora yapmış

olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 Argümantasyon

Yaklaşımının tenkitçi düşünmeye tesiri üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 Sosyal Ağ Destekli Öğrenme Ortamları ile ilgili doktora yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 Retina Rejenerasyonu ile ilgili Moleküler Mekanizmalar üzerine doktora yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ

TÜRK

LEHÇELERİ

VE

EDEBİYATLARI

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları üzerine doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GENETİK VE

BİYOMÜHENDİSLİK

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK PROFESÖR 1 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK EBELİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği üzerine doktora yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız