Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Kastamonu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

10 Nisan 2018
Kastamonu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı / Program Unvanı Derece Adet Açıklama
Eğitim Fakültesi Güzel

Sanatlar

Eğitimi

Resim-İş Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Görsel Sanatlarda Türk Damgalarının Tesiri Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Deney Çalışmaları Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Antik Çağdaki Üretim ve Ticari İlişkiler

Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Doçent 1 1 Bitki Sistematiği Üzerine Doktora

Yapmış Olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Türkmenistan/ Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Doçent 1 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve

Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Farklı Ekim Şartlarının Yağlı Tohumlu

Bitkilerin Verim Unsurları Üzerine

Tesiri Konusunda Doktora

Yapmış Olmak

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvi Kültür Doktor Öğretim Üyesi 5 1
Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile İnovasyon ve Filtre Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Rotator Manşet Yırtıklarının Artroskopik Tedavisi Konusunda Çalışmış Olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Paklitaksel Kaynaklı Ototoksisiteye

Yönelik Hayvan Deneyleri

Çalışmış Olmak

Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Et İmalat İşletmelerinin Ekonomik Analizi Sektörel Problemleri Üzerine Doktora Yapmış Olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler