Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

Kastamonu Tıp Fakültesi Devredildi

23 Ağustos 2015
Kastamonu Tıp Fakültesi Devredildi
       

21 Ağustos 2015 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29452

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8021
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesinin Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 28/6/2015 tarihli ve 6649560 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

23/7/2015 TARİHLİ VE 2015/8021 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi, Kastamonu Üniversitesine devredilmiştir.
MADDE 2 – (1) Kastamonu Tıp Fakültesinin mevcut öğrencileri, öğrenimlerine Hacettepe üniversitesinde devam edecekler ve diplomaları Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

       

Kolay Hobiler