Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

4 Kasım 2018
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Profesör 1 1 Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör 1 1 Hidrolik ve su kaynakları alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Bürokrasi ve yönetim psikolojisi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Doçent 2 1 Küreselleşme, sosyal sermaye ve muhafazakarlık konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 Yenilenebilir enerji ve sosyal refah konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1  Örgütsel adalet ve yenilikçilik konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktor Öğretim Üyesi 5 1  Siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi

 

Çin Dili ve Edebiyatı Çin Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Çin edebiyatı ve tarihi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Yeniçağ-Çağdaş felsefe alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Mütercim – Tercümanlık Mütercim Tercümanlık (Almanca) Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Almanca çeviri bilim alanında ideoloji konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Rusçanın söz varlığı ile ilgili çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Rus dilinde leksikoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1  Kurumlar sosyolojisi  alanında çalışmaları olmak.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Resim Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini resim alanında yapmış ve bileşik sanatlar alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 5 1  Yönetim psikolojisi ve davranış bilimleri alanında çalışmaları olmak.

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr  adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi)  başvurmaları,

3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5-  Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Duyuru Başlama: 28/10/2018

Son Başvuru: 12/11/2018

Dosya İnceleme Sonuçlarının Açıklanması: 14/11/2018

ELEKTRONİK ORTAMDA MÜRACAAT İÇİN TIKLAYINIZ 

Not: Başvuru için ilgili sayfada ilk önce üye giriş kaydı yapılması gerekmektedir.

Başvuru evrakları ile birlikte 4 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ile birlikte adli sicil kaydı ve kimlik fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER