Akademik Personel | 23 Şubat 2020, Pazar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Eylül 2018
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Elektronik Malzemeler Profesör 1 1 İnce film malzemeler ve güneş hücreleri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 3 1 Yerel kohomoloji modüllerindesteği ile yükselen modüller ve yükselen gruplar üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 3 1 Bölgesel çalışmalar alanında doçentliğini

almış olmak ve sosyoekonomik

gelişmişlik ve kalkınma hedefleri

konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Isı ve Yanma Tekniği Doçent 1 1 Moleküler baskılama, optik ve gravi metrik nanosensörler, ince film

üretimi ve karakterizosyonu

konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent 1 1 Anten tasarımı ve optimizasyontekniklerinin

uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent 1 1 Radar ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Bitkisel gıda işleme teknolojileri ve

ekmek kalitesi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Tahıl teknolojileri ve yaş öğütme konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 1 Çelik yapı elemanlarının ve çelik yapı sistemlerinin optimizasyon teknikleri kullanarak tasarlanması konularında çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Sporda iletişim, örgütsel çekicilik ve iş doyumu alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Türkiye-AB İlişkileri, siber güvenlik ve insani müdahale konularında çalışmaları olmak.
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Biyobozunur hidrojel- nanopartikül

üretimi ve ilaç salım sistemlerinde kullanılması alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Santrifüj pompalar üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Anne ve çocuk alanında çalışmaları olmak.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Resim Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Sanat ve tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak ve Türk resim sanatında ölüm teması üzerine çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 – Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 – Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 – 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 – Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6 – Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız