Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Ağustos 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS’den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

ÜNVANI

DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yönetim ve Bilişim Sistemleri Yönetim ve Bilişim Sistemleri Profesör 1 1 Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde doçent ünvanı almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekon.ve Estetik Cerr. Profesör 1 1 El Cerrahisi yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Malzeme Profesör 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Hast.Cerr. Doçent 1 2
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Gen Mühendisliği Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher-Kömür Haz.ve Değerlendirme Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden Mekanizasyonu ve Tekn. Doçent 1 1
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Yönetim ve Bilişim Sistemleri Yönetim ve Bilişim Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yönetim ve Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Dr.Öğr.Üyesi 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr.Öğr.Üyesi 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanı olmak.
TOPLAM 18

 

 

27.08.2018 TARİHLİ SÖZCÜ GAZETESİNDE YAYINLANDI
Başvuru Tarihleri : 27.08.2018 – 10.09.2018

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

Kolay Hobiler