Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIDER.ADEDİAÇIKLAMA
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDr.Öğr.Üyesi12Ortodonti alanında doktorasını yapmış olmak ve uzmanlık eğitimi dersi verme yetkisine sahip olmak veya Ortodonti alanında
uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDr.Öğr.Üyesi11Endodonti alanında doktorasını yapmış olmak ve uzmanlık eğitimi dersi verme yetkisine sahip olmak veya Endodonti alanında uzmanlık yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi11Yandal Uzmanı olmamak, pediatrik ileri yaşam desteği eğitimi almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi11İç Hastalıkları Bilim Dalında çalışmak üzere

 

İlanın detayları şu şekilde;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

Üniversitemiz “KTÜ Öğretim Üyeliğine ve Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin 5. Maddesi (g) bendi uyarınca Tıp Fakültesi klinik birimleri ile Diş Hekimliği Fakültesinin klinik birimlerinde doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda ihtiyaç duyulduğu belirlenen Anabilim Dallarına (ilk atamada) “KTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin doktor öğretim üyesi ile ilgili şartları aranmayacaktır.

Başvuru dilekçeleri “www.ktu.edu.tr/personel-formlar” adresinden temin edilebilir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS’den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.
“Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

       

Kolay Hobiler