Akademik Personel | 23 Haziran 2018, Cumartesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak

22 Kasım 2016
Karadeniz Teknik Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak
       

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların ÜDS’den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. Ancak, adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli kararına göre yeniden yabancı dil sınavına alınacaklardır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

ÜNVANI

DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1
Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danış. Profesör 1 1
Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bil.Eğt. Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 2
Fen Fakültesi Biyoloji Botanik Profesör 1 1
Fen Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Maliye Mali İktisat Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Fotogrametri Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Malzeme Profesör 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hast.Hemşireliği Profesör 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Böbrek nakli konusunda deneyimli ve en az beş (5) yıl böbrek nakli merkezi çalıştırmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerr. Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1
Beden Eğitimi ve Spor YO Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1
Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1
Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Çalışma Eko.ve Ends.İlişk. Yön.ve Çalışma Psikolojisi Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. İktisat İktisadi Gelişme ve Ulus.İkt. Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Maliye Mali İktisat Doçent 1 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Kamu Ölçmeleri Doçent 1 2
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd.Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hast. Yrd.Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Nefroloji alanında yandal ihtisası yapmış olmak.
TOPLAM 33
       

BENZER HABERLER