Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Karadeniz Teknik Üniversitesi 16 Araştırma Görevlisi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

26 Haziran 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi 16 Araştırma Görevlisi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Karadeniz Teknik Üniversitesi çeşitli alanlarda 16 araştırma görevlisi ve 6 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMÜ ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIDER.AD.ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
Yabancı Dil
Puanı
AÇIKLAMA
1Arsin MYOTasarımİç Mekan TasarımıÖğr.Gör.6170SayısalMuafMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve İç Mimarlık alanında en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda akademik
faaliyette bulunmak.
2Arsin MYOTasarımİç Mekan TasarımıÖğr.Gör.6170SayısalMuafMimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış ve en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda İç Mimarlık alanında
akademik faaliyette bulunmak.
3Sürmene A.Kanca MYOElektrik ve EnerjiElektrikÖğr.Gör.6170SayısalMuafElektrik Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda alanıyla ilgili en az bir dönem lisans dersi
vermiş olmak.
4Sürmene A.Kanca MYOMotorlu Araç ve Ulaş.Tekn.Gemi Makineleri İşletmeÖğr.Gör.6170SayısalMuafGemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve uzak yol vardiya mühendisi yeterliliğine sahip olmak ve en az 1 yıl açık denizde
bu alanda hizmet vermiş olmak.
5Rektörlük Örgütü(Merkez Laboratuvarı)---Öğr.Gör.5170Sayısal50Eczacılık Analitik Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (Ders vermeyecek Öğr.Gör.)
6Rektörlük Örgütü(Uzaktan Eğitim Merkezi)---Öğr.Gör.6170Sayısal50Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (Ders vermeyecek Öğr.Gör.)
7Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaArş.Gör.6170Sayısal50Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)
8Eczacılık FakültesiEczacılık TeknolojisiFarmasötik TeknolojiArş.Gör.6170Sayısal50Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)
9Edebiyat FakültesiPsikolojiUygulamalı PsikolojiArş.Gör.7170Eşit Ağırlık50Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak ve Klinik Çocuk ve Adolesans Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)
10Fen FakültesiBiyolojiGenel BiyolojiArş.Gör.7170Sayısal50Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)
11Fen FakültesiKimyaFizikokimyaArş.Gör.7170Sayısal50Fizikokimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)
12İktisadi ve İdari Bil.Fak.İktisatİktisat PolitikasıArş.Gör.7170Eşit Ağırlık50İlgili anabilim dalında veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)
13İktisadi ve İdari Bil.Fak.İktisatİktisat TeorisiArş.Gör.7170Eşit Ağırlık50İlgili anabilim dalında veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)
14İktisadi ve İdari Bil.Fak.Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre SorunlarıArş.Gör.7170Eşit Ağırlık50Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)
15Mimarlık Fakültesiİç Mimarlıkİç MimarlıkArş.Gör.6170Sayısal50İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)
16Mimarlık FakültesiMimarlıkŞehircilikArş.Gör.6170Sayısal50Mimarlık Fakültesi Şehircilik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)
17Mühendislik FakültesiHarita MühendisliğiKartografyaArş.Gör.6170Sayısal50Harita Mühendisliği Kartografya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır)
18Mühendislik FakültesiJeoloji MühendisliğiMaden Yatakları ve JeokimyaArş.Gör.6170Sayısal50Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları ve Jeokimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)
19Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiArş.Gör.6170Sayısal50Hemşirelik bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)
20Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık EkonomisiArş.Gör.6170Eşit Ağırlık50Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)
21Sürmene Deniz Bilim.Fak.Deniz Ulaştırma ve İşlt.Müh.Gemi İşlemleriArş.Gör.6170Sayısal50Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)
22Sürmene Deniz Bilim.Fak.Deniz Ulaştırma ve İşlt.Müh.Seyir ve Denizde GüvenlikArş.Gör.6170Sayısal50Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)

 

İlanın detayları şu şekilde;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
DUYURU
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYETLER
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1-pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)
2-Özgeçmiş.
3-Bir adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7-Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
8-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğuna dair belge fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
9-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
10-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
11-Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan; onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge, özel sektörde
çalışanlardan; SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
12-İlan edilen kadro derecesini hak ettiğini gösterir hizmet belgesi. (beşinci derece kadroya başvuracak adaylar için)
13-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir belgeler.

NOT:
1-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacaktır. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Müracaatlar şahsen ya da posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

Başvurular şahsen ya da posta ile “Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Ana Bina Yazı İşleri Bürosu Ortahisar/TRABZON” adresine yapılacaktır.

İlan Tarihi: 26.06.2019
Son Başvuru Tarihi: 10.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 09.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 16.09.2019

       

Kolay Hobiler