Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: – Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

– Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

– Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

1

Katıhal lazer malzemeleri konusunda çalışma yapmış olmak.
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

1

Robot kontrolü konusunda çalışma yapmış olmak.
TERMODİNAMİK

1

Malzeme termodinamiği konusunda çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK VE İSLAM SANATLARI

1

Safranbolu konusunda çalışma yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler