Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

30 Kasım 2016
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır

* Başvuracak adayların “Başvuru Formunu Doldurmaları” gerekmektedir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
ANABİLİM/ANASANAT DALI Profesör Doçent Yrd. Doç. AÇIKLAMA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1 İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. ve Shakespeare üzerine çalışma yapmış olmak.
BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 1 Batı Karadeniz Bölümü ile ilgili beşeri ve ekonomik cografya konusunda çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM YÖN. TEF. PLAN. VE EKONOMİSİ 1 Küreselleşme, denetim ve liderlik konusunda çalışma yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
FİZİKOKİMYA 1 Kuvvetli asitlerin katı faz solvasyonu ve klatrat hidratlar konusunda çalışma yapmış olmak.
UYGULAMALI MATEMATİK 1 Sobolev tip kısmi diferensiyel denklemler için konulan başlangıç ve S.-D.P.’nin çözümlerinin varlığı ve tekliği teoremleri konusunda çalışma yapmış olmak.
FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
YAPI BİLGİSİ 1 Taştan yapılmış eserlerin tahrip olma nedenleri konusunda çalışma yapmış olmak.
YAPI BİLGİSİ 1 Kompozit malzemelerin yapıda kullanılabilirliğinin saptanması konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT TEORİSİ 1 Doçentliğini mikroiktisat alanında almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE MİKRO D.T 1 Mikrodalga ve optik yöntemler ile teraherz uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 Veri madenciliği, benzetim ve modelleme konusunda çalışma yapmış olmak.
YAPI 1 Depreme dayanıklı bina ve istinat duvarı tasarımları konusunda çalışma yapmış olmak.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1 İki boyutlu nanoyapıların elektronik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Akustik dalgaların yayılımı ve saçılması, akustik gürültü azaltımı Wiener-Hopf tekniği konusunda çalışma yapmış olmak.
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 Girişimcilik ve iş tatmininin örgütsel sessizlik üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ 1 Zorunlu göçler konusunda çalışma yapmış olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ 1 Otel işletmelerinde müşteri sadakati ve müşteri tatmini konusunda çalışma yapmış olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 1 Doktorasını gıda mühendisliği alanında almış olmak.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 1 Hidrolik, pnömatik konularında çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI 1 23 gauge vitrektomi ve slikon yağı tamponad ile fakoemülsifikasyonlu veya fakoemülsifikasyonsuz retina dekolman ameliyat sonuçları konusunda çalışma yapmış olmak.
PSİKİYATRİ 1 Doçentliğini uygulamalı (klinik) psikoloji alanında almış olmak.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 Disulframın vasospazm üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 Ürojinekoloji ve pelvik taban bozuklukları konusunda cerrahi tecrübesi ve çalışmaları olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Atan kalpte baypass konusu üzerine çalışmaları ve deneyimi olmak.
FİZYOLOJİ 1 Deneysel Alzheimer hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.
SAFRANBOLU MYO
RADYO VE TELEVİZYON PR. 1 Türk Dünyası ve basın ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
T.O.B.B.TEKNİK BİL. MYO
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1 Arayüzey tabakalı Schottky engel diyotların elektriksel özelliklerinin aydınlatma şiddetine bağlı incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ 1 Mikrokanallarda nanoakışkan akışının sayısal modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ 1 Biyogazın, buji ateşlemeli motorlarda yanma parametrelerine, egzoz ve gürültü emisyonlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 Dizi ailelerinin korelasyon dağılımları ve lineer kodlarının destek ağırlıkları konusunda çalışma yapmış olmak.
YENİCE MYO
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 Üç türevli Runge-Kutta yöntemleri konusunda çalışma yapmış olmak.
EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MYO
ÇEVRE SAĞLIĞI 1 Akreplerin biyolojik mücadelede kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler