Akademik Personel | 23 Nisan 2019, Salı

Kapadokya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Aralık 2018
Kapadokya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kapadokya Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No; 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokva.edu.tr) ulaşılabilir.

 

F akülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro

Sayısı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Ögr. Üyesi Turizm ile ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi Halk sağlığı alanında doktora derecesine sahip olmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım Dr. Öğr. Üyesi Lisans veya yüksek lisansını sivil havacılık alanlarından birinde yapmış olmak; muhasebe ve finansman alanında doktora derecesine sahip olmak. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Lisans ve yüksek lisansını işletme veya iktisat alanlarında tamamlamış olmak; Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak; yükseköğretim kurumlarının lisans veya lisansüstü programlarında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak. 1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER