Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Kapadokya Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

9 Aralık 2018
Kapadokya Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Kapadokya Üniversitesinden:

 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili
maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere, sınav takvimine, ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçlarına üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokva.edu.tr) ulaşılabilir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi:               07.12.2018

Son Başvuru Tarih:              25.12.2018

Ön Değerlendirme Tarihi:   27.12.2018

Sınav Tarihi:                          03.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi:      07.01.2019

Posta Adresi:      Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

 

Fakülte/

Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm/Program Kadro

Unvanı

Özel Şartlar ALES Yabancı

Dil

Kadro

Sayısı

Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak; çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında yüksek lisans yapmış olmak; yüksek lisans mezuniyeti sonrası yoğun bakım ünitelerinde en az üç yıl çalışmış olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Öğr. Gör. Aşçılık alanında önlisans mezunu olmak; alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; Aşçılık alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Odyometri Öğr. Gör. Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak; lisans mezuniyeti sonrası alanında en az iki yıl deneyime sahip olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Adalet Öğr. Gör. Hukuk Fakültesi mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında kabin ekibi olarak en az beş yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; belgelendirmek kaydıyla sivil havacılık alanında lisans eğitimi sonrasında en az on yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 2
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında kabin ekibi olarak en az on beş yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 2
Meslek Yüksekokulu Mimari

Restorasyon

Öğr. Gör. Mimarlık lisans mezunu olmak; belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; sosyal hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; yükseköğretim kuramlarında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Ameliyathane

Hizmetleri

Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak; hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış olmak; yoğun bakım ünitelerinde en az beş yıl çalışmış olmak; yükseköğretim kuramlarında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Anestezi Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak; cerrahi hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak; ameliyathane hemşiresi olarak en az beş yıl deneyim sahibi olmak. 70 Muaf 1
Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak; ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70 50 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Arş. Gör. Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 70 50 1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER