Akademik Personel | 25 Aralık 2020, Cuma

Kamu Denetçiliği Kurumu ÖSYM’ye Tavsiyede Bulundu

13 Ağustos 2015
Kamu Denetçiliği Kurumu ÖSYM’ye Tavsiyede Bulundu
       

Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu, ÖSYM’ye, 2014 Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavına giren şikayetçi için sınavlarındaki soruların tamamının, şahsına ait cevap anahtarının ve sınavların doğru cevaplarının onaylı örneklerinin makul sürede ücret karşılığında vermesi tavsiyesinde bulundu

 

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM), 2014 Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavına giren şikayetçi için sınavlarındaki soruların tamamının, şahsına ait cevap anahtarının ve sınavların doğru cevaplarının onaylı örneklerinin makul sürede ücret karşılığında verilmesini tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavlarına katılan şikayetçi, sınavlara ilişkin şahsına ait soru kitapçıklarının, cevap kağıtları ve anahtarının, puanına göre başarı sıralamasının, sınavlara yapılan toplam başvuru sayısının ve 70 puan barajını geçen kişi sayısına ilişkin bilgilerin tarafına postayla gönderilmesini ÖSYM’den talep etti.

Hem ÖSYM hem de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun (BEDK), kendisine “bilgileri ancak 50 TL ödemek veya Ankara’daki ÖSYM Başkanlığı’na bizzat gitmek suretiyle öğrenilebileceğini” bildirdiğini aktaran şikayetçi, iki kurumun da bu kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Şikayetçi, bunun üzerine ÖSYM’den istediği bilgilerin, tarafına postayla ve ücretsiz olarak gönderilmesi talebiyle KDK’ya başvurdu.

Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu, inceleme sonucu, “bilgi edinme hakkı, hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi ve devletin demokratik niteliğinin geliştirilmesi bakımından vazgeçilmez bir önem arz ettiği” değerlendirmesinde bulundu.

Anayasayla koruma altına alınan bilgi edinme hakkının, diğer haklar gibi sınırsız olmadığı, Anayasanın ilgili maddesindeki güvencelere ve ölçülülük ilkesine uygun sınırlanabileceği tespitini yapan Ömeroğlu, ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla sınavlardaki soruların sadece yüzde 10’unun Başkanlığın internet sitesinde yayımlandığını hatırlatarak, yayımlanma olgusunun bilgi edinme hakkından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Soruların yayımlanması hususunda idarenin takdir yetkisinin olduğuna dikkati çeken Ömeroğlu, hukuka aykırı bir durumun bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin talebinin reddine karar verildiğini belirtti.

Ömeroğlu, idarenin bilgi edinme hakkını kullanan şikayetçiye kendi soru kitapçığının, cevaplarının ve doğru cevap anahtarının bir örneğini vermemesine ilişkin işleminin ise hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu, şikayetçinin ÖSYM’ye yaptığı bilgi edinme başvurusunda talep ettiği 2014 Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavlarındaki soruların tamamının, şahsına ait cevap anahtarının ve sınavların doğru cevaplarının onaylı örneklerinin makul sürede, ücret karşılığında şikayetçiye verilmesi, sınavlara başvuran aday sayısı, 70 barajını geçen kişi sayısıyla şikayetçinin her iki sınavdaki başarı sıralamasına ilişkin bilgilerin şikayetçiyle paylaşılması yönünde ÖSYM Başkanlığı’na tavsiyede bulundu.

Ömeroğlu, şikayetçinin istediği bilgi ve belgelerin kendisine ücretsiz verilmesi ve sair taleplerinin ise reddi yönünde karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

       

Kolay Hobiler