Akademik Personel | 22 Temmuz 2019, Pazartesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin
aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik
48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim
üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve
Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile
yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet
yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu
adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde
değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka
kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin
edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi,
doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş,
bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör
kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma
ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer transplantasyonunda
en az on yıllık deneyime sahip olmak

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Kutanöz Leishmaniasis konusunda
çalışmış olmak

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER