Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Nisan 2017
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olup, HIV, HBV ve HCV genotiplendirmesikonusunda çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Termodinamik Profesör 1 1 Kurutma ve sınır tabakada dış akış konularında çalışmaları olmak
Hidrolik Profesör 1 1 Suların havalandırılmasında hidrolik yapıların kullanımı konusunda çalışmaları olmak
Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 Süt teknolojisi alanında çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Yapılar Profesör 1 1 Tarımsal İnşaat ve Çevre Kontrolü konusunda çalışmaları olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Profesör 1 1 Ekonomik Coğrafya ve İstatistik konusunda çalışmaları olmak
Genel Biyoloji Profesör 1 1 Pestisitler ve bitki ekstraktlarının genotoksik ve anti-genotoksik özellikleri konusunda çalışmaları olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler