Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMK.UNVANIDERECEADETALESY. DİLÖZEL ŞARTLAR
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim DalıÖğr. Gör.
(Uygulamalı Birim)
227050Fizik alanında lisans mezunu olup Radyoterapi fiziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Öğretim Görevlisi (Aygulamalı Birim) Alınacaktır.

Sınav Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi : 26.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 09.08.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.08.2019
Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.08.2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / Kahramanmaraş

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.ksu.edu.tr

Genel şartlar
1- Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine üniversitemiz senatosu karar verir.
(3) İlanda belirtilmeyen hususlarda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Özel şartlar
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya  da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İstenen Belgeler ve Önemli Notlar
Başvuruda İstenen Belgeler:
1-www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan başvuru formu ekinde;
2-Özgeçmiş,
3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4-Lisans, Yüksek Lisans Belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5-Lisans, Yüksek Lisans transkripti (onaylı)
6-ALES Belgesi,
7-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili)
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9-Fotoğraf (1 adet)

Önemli Notlar:
1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

       

Kolay Hobiler