Akademik Personel | 15 Eylül 2019, Pazar

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Aralık 2016
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ DER. AÇIKLAMA
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Üretimi Profesör 2 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Üretimi Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış veya alanında uzman olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 1 İlgili alanda doktora yapmış veya alanında uzman olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Klasik Arkeoloji Yardımcı

Doçent

1 3 Nümizmatik konusunda doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Katıhal Fiziği Yardımcı

Doçent

1 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı

Doçent

1 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Üroloji Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Acil Tıp Yardımcı

Doçent

2 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı

Doçent

2 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Dermatoloji Yardımcı

Doçent

2 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı

Doçent

2 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Nöroloji Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Psikiyatri Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Yardımcı

Doçent

1 1 İlgili alanda uzman olmak veya tıbbi mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Yardımcı

Doçent

1 3 İlgili alanda uzman olmak veya parazitoloji alanında vektörler üzerine doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Yardımcı

Doçent

1 5 İlgili anabilim dalında veya özel eğitim bölümünde doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Yardımcı

Doçent

1 1 İstihdam teorileri üzerine doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Yardımcı

Doçent

1 2 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yardımcı

Doçent

1 3 Havza Yönetimi ve su politikaları konusunda doktora yapmış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Geoteknik Yardımcı

Doçent

1 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Devlet

Konservatuarı

Türk Halk Oyunları Yardımcı

Doçent

1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Kağızman

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı

Doçent

1 5 Sağlık Yönetimi veya Sağlık İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
Kağızman

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı

Doçent

1 3 Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktora yapmış olmak
Kağızman

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı

Doçent

1 2 İktisat Politikası alanında doktora yapmış olup, beşeri sermaye orta gelir tuzağı konularında çalışmaları olmak
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı Yardımcı

Doçent

1 5 Hukuk alanında doktora yapmış olmak
Kars Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Yardımcı

Doçent

1 3 Klik kimyası ile makro monomerlerin sentezi konusunda doktora yapmış olmak