Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

Kafkas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Ekim 2018
Kafkas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dallan ile telefon numaralan ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

  • Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
  • Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
  • Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADE

DER AÇIKLAMA
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Metafor üzerine çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Alman edebiyatında ideoloji konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Profesör 1 1
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyokimyası Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Dede Korkut Destanları üzerine çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Tarihi ve Deontoloji veya Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER