Akademik Personel | 24 Eylül 2020, Perşembe

Kafkas Üniversitesi 92 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

23 Nisan 2019
Kafkas Üniversitesi 92 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Kafkas Üniversitesi birimlerine toplam 92 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİANABİLİM DALI/ PROGRAMÜNVANIADEDİDERAÇIKLAMA
Eğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı
Profesör11Eğitim Psikolojisi alanında Doçentliğini almış olmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda çalışmış olmak
Eğitim FakültesiEğitim Yönetimi Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve Eğitim Yönetiminde Değerler ve Örgütsel Kimlik konusunda çalışmalar yapmış
olmak
Tıp FakültesiNöroloji Anabilim
Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiPsikiyatri Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalıProfesör21İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiDermatoloji Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiÇocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiNükleer Tıp Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiRadyasyon Onkolojisi Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiGenel Cerrahi
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiBeyin ve Sinir
Cerrahisi Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiAnestezi ve
Reanimasyon Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiTıbbi Patoloji
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiGöğüs Cerrahisi Anabilim DalıProfesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiÜroloji
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiBiyofizik
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp FakültesiTıp Eğitimi
Anabilim Dalı
Profesör11İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Kars Meslek YüksekokuluLaboratuvar Teknolojisi ProgramıProfesör11Analitik Kimya Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak. Biyokütle enerji üretimi ve antioksidanlar aktivite konusunda
çalışmış olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı
Doçent11Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında
Doçentliğini almış olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
Doçent11Çağdaş Arap kadın anlatılarında kadının
kimlik arayışı alanında çalışmış olmak
Eğitim FakültesiSosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim DalıDoçent11Ermeni sorunu ile ilgili ortaokul öğrencilerinin bilgi düzeyleri üzerine karşılaştırılmalı bir araştırma ile doktora
derecesi almış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik Anabilim DalıDoçent11Doğum ve Kadın hastalıkları
hemşireliğinde Doçentliğini almış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiPsikiyatri Hemşireliği Anabilim DalıDoçent11Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim
Dalı
Doçent11Finans alanında Doçentliğini almış olmak ve Kobilerde Finansal Performans üzerine
çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İktisat ve
İktisadi Gelişme Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak,
Bölgesel kalkınma ve göç üzerine çalışmış olmak
Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiNöroloji Anabilim DalıDoçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiKardiyoloji
Anabilim Dalı
Doçent21İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiAcil Tıp Anabilim DalıDoçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiRadyoloji
Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiDermatoloji Anabilim DalıDoçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiÇocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiGenel Cerrahi
Anabilim Dalı
Doçent21İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiAnestezi ve
Reanimasyon Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Doçent11Farmasötik Biyokimya alanında çalışmış
olmak
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya Anabilim DalıDoçent11Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında
Doktora yapmış olmak ve Sağlık bilimlerinde Doçentliğini almış olmak
Tıp FakültesiFizyoloji Anabilim DalıDoçent11Nörofizyolojisi, Egzerzis fizyolojisi,
Stereoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Doçent11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak
Sarıkamış Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim DalıDoçent11Alanında Doçentliğini almış olmak
Kars Meslek
Yüksekokulu
Laborant ve Veteriner
Sağlık Programı
Doçent11Veteriner İç Hastalıkları
alanında Doçentliğini almış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiGürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
13Gürcü Harfli Türkçe Metinler üzerine çalışmış olmak
Fen-Edebiyat FakültesiGürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
13XX Yüzyil Türk Gürcü Edebi İlişkileri ve Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmış
olmak
Güzel Sanatlar FakültesiResim Anasanat DalıDoktor Öğretim
Üyesi
13Resim Alanında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak, Sanat ve ororite alanında çalışmış
olmak
Mühendislik- Mimarlık
Fakültesi
Gıda Teknolojisi Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
13Supramoleküler Kimya Kemosensor Uygulamaları üzerine Doktora yapmış
olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiCerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
13Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olup kolonoskopi
uygulanan hastalar üzerinde çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHalk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
13Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSosyal Hizmet Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
13Sosyoloji alanında
Doktora yapmış olmak, Kent ve afet sosyolojisi üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Siyaset Bilimi alanında Doktora yapmış olmak, Çağdaş Fransız Siyaset Felsefesi ve Egemenlik üzerine
çalışmış olmak
Tıp FakültesiHalk Sağlığı Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiNöroloji Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
23İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
13İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiAcil Tıp Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
22İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
12Endokrinoloji alanında yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
12Gastroloji alanında yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
12Medikal onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiRadyoloji Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
21İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiAile Hekimliği Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
12İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
15İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiDermatoloji Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiNükleer Tıp Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiRadyasyon Onkolojisi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Genetik Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
13Jinekolojik onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiBeyin ve Sinir
Cerrahisi Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiKulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiAnestezi ve
Reanimayon Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Patoloji Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
21İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiÇocuk Cerrahisi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiÜroloji Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiTıp Eğitimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
11Sıçan meme kanserinde Nar extresi ve Tangeretin çalışmış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11İnsan CAVII enzim geninin E. coli'de klonlanması, Ekspresyonu rekombinant enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu konusunda çalışmış
olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak veya Tıp Fakültesinde ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Sarıkamış Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
Sarıkamış Beden Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11Spor Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.