Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Kadir Has Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak

24 Haziran 2019
Kadir Has Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak
       

Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/
Yüksekokul
BölümüKadro UnvanıKadro
Sayısı
Aranan Koşullar
İşletme FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansDr. Öğretim Üyesi11.Doktora derecesini Uluslararası Ticaret ve Finans-Yönetim alanında almış olmak.
2. Finans ve Risk Yönetimi, Portföy Yönetimi ve Analizi, Finansal Kurumlar ve Pazarlar, Finansal Modelleme alanlarında araştırma yapmak ve ders vermiş
olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemiz İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik
Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,
5. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları
6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No: 17 34083 Fatih/İstanbul

       

Kolay Hobiler