Akademik Personel | 20 Nisan 2019, Cumartesi

Kadir Has Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Nisan 2018
Kadir Has Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 – Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 – Konusunda saygın dergilerde (SCI – EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3 – Doktora derecesini Finansman yada Finans Yönetimi alanında almış olmak.

4 – Bu kadroya doçent olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar başvuru yapabilir.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek – 1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 1adet elektronik, 1adet basılı) bilimsel dosya ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083 – Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 – Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 – Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 – Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik – istihdam – yonergesi – 28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 – Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 – Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 80 yada eşdeğerliliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş eşdeğer puan almak)

6 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Doç. Dr. 1 (Bir) Kurumsal Finansman, Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Bireysel Yatırımcılar ve Yatırım Fonları konularında araştırmalar ve yayınlar yapıyor olmak. Bu konularda en az 5 yıl süre ile ders vermiş olmak gerekmektedir.

 

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 – Cibali/İSTANBUL

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER