Akademik Personel | 26 Eylül 2020, Cumartesi

Kadir Has Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Kasım 2017
Kadir Has Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Kadir Has Üniversitesinden:

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nin aşağıda belirtilen Bölümünün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Doçent” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

 1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,
 2. Lisans derecesini Hukuk ve Doktora derecesini Kamu Hukuku alanından almış olmak,
 3. Doktora tez konusunun İdare Hukuku alanında olması,
 4. Yurtdışında veya yabancı dilde yayınlanmış en az üç makale olması,
 5. Yurtdışında yabancı dilde en az üç tebliğ sunmuş olması,
 6. İdare Hukuku alanında yazılmış en az bir kitap veya kitap bölümü olması,

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

 1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
 2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
 3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

 1. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 2. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Doçent 1 1. Lisans derecesini Hukuk ve Doktora derecesini Kamu Hukuku alanından almış olmak,

2. Doktora tez konusunun İdare Hukuku alanında olması,

3. Yurtdışında veya yabancı dilde yayınlanmış en az üç makale olması,

4. Yurtdışında yabancı dilde en az üç tebliğ sunmuş olması,

5. İdare Hukuku alanında yazılmış en az bir kitap veya kitap bölümü olması,

 

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.