Akademik Personel | 01 Temmuz 2021, Perşembe

Kadir Has Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Başvurularında Son 3 Gün

Kadir Has Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Başvurularında Son 3 Gün
       

Kadir Has Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 7 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurmuştu. Öğretim görevlisi olmak isteyen adayların başvuracağı ilanın süresinin bitmesine çok kısa bir süre kaldı.

Detaylar haberimizin devamında;

 

İlanın detayları şu şekilde;

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi 13 Mayıs 2019

Fakülte Adı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Son Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2019

Bölüm Adı TEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Ön Değerlendirme Tarihi 28 Mayıs 2019

Anabilim Dalı Giriş Sınav Tarihi 30 Mayıs 2019

Kadro Tipi Öğretim Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi 12 Haziran 2019

Kadro Sayısı: 7

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümünde görevlendirilmek üzere 7 adet öğretim görevlisi kadrosu alınacaktır.

Ön-değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde, www.khas.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak;
2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak,
3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,
4. En az 2 yıl İngilizce Dili Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi, (Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi)
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES sonuç belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)
6.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl içinde alınmış belge,
7.Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi,
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü Cibali /İSTANBUL adresine şahsen, posta ya da e-posta yolu ([email protected]) ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

       

Kolay Hobiler