Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Kadir Has Üniversitesi 6 Akademik Personel Alımı Yapacak

Kadir Has Üniversitesi 6 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Kadir Has Üniversitesi çeşitli alanlarda 6 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/ YüksekokulBölümüKadro UnvanıKadro SayısıAranan Koşullar
Hukuk FakültesiÖzel HukukProfesör11. Lisans derecesini Hukuk, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Özel Hukuk alanında almış olması,
2. Doktora tez konusunun Medeni Hukuk alanında olması,
3. Yayınlanmış, tek yazarlı, en az üç kitabının olması,
4. Doçentlik sonrası Fransızca ve/veya İngilizce dillerinde yayınlanmış en az üç makalesinin bulunması
Hukuk FakültesiKamu HukukuProfesör11. Lisans derecesini Hukuk, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Kamu Hukuku alanında almış olması, Doktora tez konusunun Milletlerarası Hukuk alanında olması,
2. Milletlerarası Hukuk ve İnsan Hakları alanında çalışmalarının ve tecrübesinin olması,
3. Tez veya ortak yazarlı yayınlanmış en az üç kitabının olması,
4. Fransızca ve/veya İngilizce dillerinde yayınlanmış en
az üç makalesinin olması
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Mekanik konusunda özellikle kesintili yöntemler ile ara yüz izleme yöntemlerine ve sınır/ara yüz problemleri üzerinde uzmanlaşmış ve bu konularda doktora ve doktora sonrası dönemlerde çalışmalar yapmış olmak; bu konularda çalışmalar yapan ekipler içinde yer almış olmak; bu konularda uluslararası dergilerde yayınları olması ve bu konularda uluslararası konferanslara bildiriler ile katılmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Geoteknik Mühendisliği, dinamik zemin-yapı etkileşimi ve zemin dinamiği alanlarında deneysel ve analitik uzmanlıklarının olması ve bu konularda doktora ve doktora sonrası dönemlerde çalışmalar yapmış olmak; bu konularda uluslararası dergilerde yayınları olması ve bu konularda uluslararası konferanslara bildiriler ile
katılmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi11. Üretim teknikleri ve sistemleri; talaşlı imalat islemleri; mekatronik ve robotik sistemler konularında daha önceden ingilizce ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak.
2. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 5 esere sahip olmak,
3. Uluslararası konferanslara katılarak sunum yapmış olmak
4. Doktora derecesini tercihen yurt dışında almış olmak
İşletme FakültesiMuhasebe ve Finans YönetimiDr. Öğr. Üyesi11. Kurumsal Finansman, Finansal Yönetim, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Portföy Yönetimi ve Risk Yönetimi gibi konularda araştırma ve yayın yapıyor olmak.
2. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,
3. Doktora derecesini Finans alanında almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4.Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,
5.Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları
6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No: 17 34083
Fatih/İstanbul

       

Kolay Hobiler