Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Kadir Has Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

21 Nisan 2019
Kadir Has Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Kadir Has Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 3 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

Araştırma görevlisi ilanı;

 

 BölümüKadro UnvanıKadro SayısıALES/YDS Eş
Değeri Puanı
Aranan Niteliklerİlan Takvimi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiAraştırma Görevlisi1ALES:75 YDS: 70Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında lisans mezunu
olmak ve ilgili bölümlerde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Duyuru Başlama Tarihi 24 NİSAN 2019
Son Başvuru Tarihi 09 MAYIS 2019
Ön Değerlendirme Tarihi 15 MAYIS 2019
Giriş Sınav Tarihi 20 MAYIS 2019
Sonuç Açıklama Tarihi 24 MAYIS 2019

 

Öğretim Üyesi ilanı;

 

Fakülte/YüksekokulBölümüKadro UnvanıKadro SayısıAranan Nitelikler
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerDoçent11. Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması
2. Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olması
3. Gelişmekte olan teknolojiler ve dijital iletişim konularının çatışma/uyumsuzluk araştırmaları ile devlet- dışı aktörler ve uluslararası silahlı mücadele konularında ampirik araştırma yapıyor olmak.
4. Python veya R platformlarında siyasal veri madenciliği ve silahlı çatışma dinamikleri konusunda
sosyal medya veri analizi alanlarında lisansüstü seviyede ders verebilecek olmak.
İşletme FakültesiİşletmeDr.Öğretim Üyesi11. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,
2. Doktora derecesini İşletme-Yönetim alanında almış olmak.
3. Girişimcilik ve yaratıcılık, Aile firmalarında ve küçük ölçekli firmalarda yönetim ve örgütsel davranış, stratejik yönetim, uluslararası firma yönetimi alanlarında araştırma yapmak ve ders vermiş olmak.

 

Öğretim Üyesi ilanının detayları şu şekilde :

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı
İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (Yök formatlı),
3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1 adet basılı/Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
7. Nüfus Cüzdan fotokopisi.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 34083
Fatih/İstanbul

 

Araştırma görevlisi ilanının detayları ise şu şekilde :

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi Alınacaktır
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki Kadir Has Üniversitesi’nin ilgili bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi, ( Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi )
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. ALES belgesi (en az 75 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Notlar:
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. http://www.khas.edu.tr Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.
Başvuru Yeri:
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cibali/Fatih/İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

       

Kolay Hobiler