Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

22 Kasım 2016
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

GENEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {uds Dengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLARI

1- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.

2- Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

3- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

4- Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

MUAFİYET :

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (www.ksu.edu.tradresinden temin edilebilir)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması

4- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (isteniyorsa)

5- Lisans Transkript (resmi onaylı)

6- Ales Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (istenmişse) : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan puanı gösterir belge

8- Deneyim Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir deneyim belgesi ile birlikte SGK hizmet dökümü veya hizmet belgesi) (isteniyorsa)

9- Kimlik fotokopisi

10- Bir adet resim

11 -Askerlik Durum belgesi -Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yolu ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

– Deneyim belgesi lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı

Sonuçlar : www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM UNVANI K/D ADET NİTELİĞİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim Öğr. Gör. 1 1 Resim veya Resim-İş Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanların birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
Müzik Öğr. Gör. 1 1 Müzik Bölümü lisans mezunu olup,

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanda lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak

ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Yapı Denetimi Öğr. Gör. 1 1 İnşaat Mühendisliği, Mimarlık veya Yapı Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanların birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. 4 1 Çocuk Gelişimi ya da Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanların birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
İnternet ve Ağ Teknolojileri Öğr. Gör. 3 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ya da Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanlardan birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet Öğr. Gör. 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya alanında lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme Yönetimi Öğr. Gör. 1 1 İşletme Bölümü lisans mezunu olup, işletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyimli olmak
Lojistik Öğr. Gör. 1 1 İşletme, Lojistik, Uluslararası Lojistik ya da Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanların birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
Türk Dili Okutman 6 1 Türkçe Öğretmenliği ya da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanların birinde lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az on yıl deneyimli olmak
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Moda Tasarımı Öğr. Gör. 1 1 Moda Tasarımı, El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Giyim Öğretmenliği, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak.
ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik Öğr. Gör. 1 1 Elektrik ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek yapmış olmak veya belirtilen alanların birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl deneyimli olmak
       

Kolay Hobiler