Akademik Personel | 22 Eylül 2020, Salı

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alacak

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği
hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi
ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire
Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında
yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet
hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62
ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek
kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm,
Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten
http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet
fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi,
nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı
dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi
ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar
doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak
sunacaklardır.

BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı
olmak
Kardiyoloji Doçent 1 1 Protez kapak trombüsü
ve radial anjiografi
konusunda çalışmaları olmak

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN : AKADEMİK İLANLAR

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.