Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Jean Monnet Burs Programı 2016

10 Aralık 2015
Jean Monnet Burs Programı 2016
       

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bahse konu burs programından yüzde 50’si kamu kurumlarına kullandırılmak üzere toplam 170 kontenjan belirlenmiş olup, 2016-2017 dönemi başvuru çağrısı muhtemelen Aralık ayında yayınlanacaktır.blank blank blank

Kaynak: Memurlar.net

       

Kolay Hobiler