Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 14 öğretim görevlisi 6 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM ŞARTLARI     
S.No.UnvanıAdetBirimiAna Bilim Dalı/
Alanı
Açıklamalar
1Öğretim Görevlisi1Fakülte DekanlığıTemel Hukuk
(Hukuka Giriş)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak. Tercihen;
-Kadına Yönelik Şiddet
-Aile Hukuku
-Çocuk Hakları alanlarında çalışma yapmış olmak.
2Öğretim Görevlisi2Fakülte DekanlığıKamu Hukuku
(Anayasa Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
3Araştırma Görevlisi1Fakülte DekanlığıKamu Hukuku
(Anayasa Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
4Doktor Öğretim
Üyesi
1Fakülte DekanlığıKamu Hukuku
(İdare Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak. Doktora tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak.
5Öğretim Görevlisi1Fakülte DekanlığıKamu Hukuku
(İdare Hukuku)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek
lisans tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak.
6Doktor Öğretim Üyesi1Fakülte DekanlığıKamu Hukuku (Ceza/Ceza
Muhakemesi)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak. Doktora tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.
7Öğretim Görevlisi2Fakülte DekanlığıKamu Hukuku (Ceza/Ceza
Muhakemesi)
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış
olmak.
8Doktor Öğretim Üyesi1Fakülte DekanlığıGüvenlik Hizmetleri (Yönetim ve
Organizasyon)
Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında Y.Lisans yapmış olmak. Doktorasını Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında yapmış olmak. Örgütsel Davranışlar konusunda çalışmaları bulunmak.
9Doktor Öğretim Üyesi1Fakülte DekanlığıGüvenlik Hizmetleri (Psikoloji)Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya adli psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yüksek lisans veya doktora tezinde adli psikoloji, suç psikolojisi, suçlu psikolojisi, suç ve suçlu profilleme konularından birini çalışmış olmak ve bu alanlara ilişkin
akademik çalışmaları bulunmak.
10Doktor Öğretim Üyesi1Fakülte DekanlığıGüvenlik Hizmetleri (Sosyoloji)Sosyoloji, Kriminoloji, Ceza Adaleti veya Suç Araştırmaları alanlarından birinde Y.Lisans yapmış olmak. Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Y.Lisans ve Doktora tezinde suçla ilgili alanlarda çalışma yapmış olmak. Suçla ilgili alanlarda akademik
çalışmaları bulunmak.
11Doktor Öğretim Üyesi1Fakülte DekanlığıSosyal Bilimler (Kurumsal İletişim)İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak ve doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak. Tercihen İkna, Referik (söylem/hitabet), Kriz Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Medya Okuryazarlığı alanlarında sertifikaya sahip olmak
veya çalışma yapmış olmak.
12Araştırma Görevlisi1Fakülte DekanlığıSosyal Bilimler (Kurumsal İletişim)İletişim Fakültesi İletişim veya Halkla İlişkiler mezunu olmak, Yüksek Lisans Tezini İkna edici iletişim ve ileri mülakat teknikleri veya kalabalık yönetimi konularından birinde yapmış olmak ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanında Doktora Yeterlilik aşamasını geçmiş
olmak.
13Öğretim Görevlisi1Fakülte DekanlığıSosyal Bilimler (Türk Dili)Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak, Türkçe eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
14Öğretim Görevlisi1Fakülte DekanlığıYabancı Diller (Türkçe)1. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak; Türkçe eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ya da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında sertifikaya sahip olmak ve en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak
2. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak.
15Öğretim Görevlisi6Fakülte DekanlığıYabancı Diller (İngilizce)1. Aşağıdaki bölümlerin birinden lisans mezunu olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.)
a. İngilizce Öğretmenliği,
b. İngilizce Mütercim Tercümanlık,
c. İngiliz Dili ve Edebiyatı,
d. Amerikan Kültür ve Edebiyatı,
e. İngiliz Dil Bilimi,
2. 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki programlardan lisans mezunu olanların en az 5 (beş) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim veya Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi
olma şartı aranır.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
Akademimiz Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi
(Doktor Öğretim Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet
döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak,

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.),4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi
(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır.

BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2019

       

Kolay Hobiler