Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak

14 Mart 2016
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
       

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartlan belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi birimlerinde açık bulunan yardımcı doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ ANABİLİM

DALI/BÖLÜM

UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1 3 Metal matrisli nanokompozit malzemelerin üretimi ve geleneksel olmayan döküm yöntemleri (Yarı-katı döküm) ile prosesi, metalik malzemelerin karakterizasyonu alanlarında uluslararası yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1 3 Isı Transferi, moleküler dinamik simülasyon, karbon nanotüp ve eş eksenli nanotüp-bakır içeren kompozitlerin ısı transferi alanında hesaplamalarında uluslararası yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1 5 İleri seramik malzemelerin sinterlenmesi ve karakterizasyonu, bor karbürün spark- plazma yöntemiyle sinterlenmesi ve ikizlenme davranışının incelenmesi alanlarında uluslararası yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.
Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1 3 Yol çalışmalarında güvenlik analizi, kaza frekans modellemeleri, geçiş gişelerinin yol güvenliğine etkisi ve TOD’nin (Transit Endeksli Şehir Gelişimi) ulaştırma üzerindeki faydalarının ölçülmesi alanında araştırma ve yayınlara sahip olmak.
       

Kolay Hobiler