Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi alımı ilanı yayımlandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi alımı ilanına göre toplamda 4 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Unvanıİlanın Çıkılacağı BirimBirimiKadro SayısıKadro Der.Yabancı Dil PuanıALES
Alanı
/Puanı
Özel Şartlarİlan NoBaşvuru YeriSınav Takvimi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)RektörlükJeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi1570ALES SAY/70Jeoloji Mühendisligi ̆ alanından doktora derecesine sahip olmak. Yapısal jeoloji ve jeotermal enerji konularında çalıs ̧ maları ve uluslararası yayınları olmak. Doktora sırasında ve/veya sonrasında en az 3 yıl Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında iş tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek’.2019/5İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİRİLK BAŞVURU TARİHİ :09/09/2019 SON BAŞVURU TARİHİ :23/09/2019 ÖN DEĞ. TARİHİ : 30/09/2019 SINAV GİRİŞ TARİHİ : 04/10/2019 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:08/10/2019
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)RektörlükTümleşik Araştırma Merkezleri Direktörlüğü1570ALES SAY/70Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak. Organik ve organometalik kimya konularında uzman olmak. Rodyum, paladyum ve demir katalizli C-C bağ oluşumu ve karbonilasyon tepkimeleri konusunda çalışmaları olmak. Doktora sonrası yurtdışı araştırmalarda bulunmuş olmak. GC, GC-MS ve NMR kullanımı konusunda uzmanlığı ve lisans eğitimi sonrası en az 5 yıl uzmanlığı ve tecrübesi olduğunu belgelendirmek.2019/6İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİRİLK BAŞVURU TARİHİ :09/09/2019 SON BAŞVURU TARİHİ :23/09/2019 ÖN DEĞ. TARİHİ : 30/09/2019 SINAV GİRİŞ TARİHİ : 04/10/2019 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:08/10/2019
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)RektörlükBitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi1570ALES SAY/70Lisans çalışmalarını biyokimya ve tezli yüksek lisans çalışmalarını moleküler biyoloji ve genetik alanlarında tamamlamış olmak. Bitki genetiği, bitki proteomiği, bitki genetik mühendisliği alanlarında bilgi sahibi olmak, bu alanlarda yayınları bulunmak ve yüksek lisans sonrası en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.2019/7İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİRİLK BAŞVURU TARİHİ :09/09/2019 SON BAŞVURU TARİHİ :23/09/2019 ÖN DEĞ. TARİHİ : 30/09/2019 SINAV GİRİŞ TARİHİ : 04/10/2019 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:09/10/2019
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)RektörlükDeney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi1670ALES SAY/70Lisans ve Tezli Yüksek Lisans çalışmalarını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında tamamlamış olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak. Deney hayvanı üretimi, bakımı, refahı ve araştırma amacı ile kullanımı konularında lisans sonrası en az 7 yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek. Fare genetiği ve fare kolonisi yönetimi konusunda bilgi ve fare davranış deneyleri konusunda tecrübe sahibi olmak.2019/8İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİRİLK BAŞVURU TARİHİ :09/09/2019 SON BAŞVURU TARİHİ :23/09/2019 ÖN DEĞ. TARİHİ :26/09/2019 SINAV GİRİŞ TARİHİ :30/10/2019 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:07/10/2019

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Enstitümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
3- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
4- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği (ÖSYM) tarafından kabul edilen sınavlar) (Enstitü Senatomuzun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı uyarınca) gereken puanları almış olmak.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
7- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.
8- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
9- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
10- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza ve ilgili yönetmelik ve kararlara http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

 

Öğretim görevlisi ilanına başvurularda istenen belgeler:

1- Dilekçe ve Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)
2- Özgeçmiş,
3- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
4- Yabancı Dil Belgesi
5- Diplomaların fotokopileri (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi
7- Onaylı lisans transkripti
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
10- l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
11- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları
12- Çalışma Belgesi İsteniyorsa (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

       

Kolay Hobiler