Akademik Personel | 25 Mart 2019, Pazartesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Personel Alacak
       

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartlan belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 11/10/2016 tarih ve 15/6 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:

a) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak;

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 11/10/2016 tarih ve 15/6 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ ANABİLİM

DALI

UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Fen Fak. Fotonik Doçent 1 3. Fizik dalında doktora yapmış olması; ışık-madde etkileşmeleri, plasmonik ve pleksitonik konularında araştırmaları olması; grafen ve nanotanecikler ile çalışmalar yapmış olması ve uluslararası dergilerde yayınları olması.
Mühendislik

Fak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1 4. Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasının olması, paralel programlama, paralel bilgisayar mimarileri, çok çekirdekli işlemcilerin performans ve güvenilirliği konularında araştırma ve yayınlarının olması.
Mühendislik

Fak.

Biyomühendislik Yardımcı

Doçent

1 4. Biyomühendislik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olması. Hücresel biyomühendislik, hücresel biyomekanik ve kemik doku mühendisliği alanlarında yurtdışında uzmanlaşmış olması ve uluslararası yayınları bulunması. Doktora sonrası araştırma tecrübesine sahip olması.
Mühendislik

Fak.

Kimya

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1 5. Kimya mühendisi olması; Katalitik reaksiyonların modellenmesi ve katalizör reaktivasyonu konusunda yayınları olması; XPS ve Taramalı Tünel Mikroskobu (STM) teknikleriyle yüzey karakterizasyonu, organik kaplamaların alt tabaka yapısı ile performans ilişkilerinin saptanması konusunda deneyimli olması.
       

BENZER HABERLER