Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Kadro İlanı

26 Mayıs 2017
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 14/02/2017 tarih ve 4/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 – İstenen Belgeler:

  1. a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte,
  2. b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, yabancı dil belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 – Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 14/02/2017 tarih ve 4/5 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 – Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 – Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi Anabilim Dalı Unvan Adet Derece Açıklama
Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 1. Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi sahibi olması. Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında doçentlik derecesi almış olması. Yazılım ölçümü yazılım süreç iyileştirme ve iş süreçleri yönetimi konularında bilimsel çalışma ve yayınları olması ve TÜBİTAK (veya yurtdışında eşdeğeri kurum) destekli proje yürütmüş olması.
Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 5. Biyoalgılayıcı, Biyoelektronik, Nanoteknoloji ve Gömülü Sistemler alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler